Το κορίτσι με τη δοξάνγκα

Λάδι και μελάνια σε καμβά, 2016

70cmx50cm

Irene Vogiatzi / Paintings

Powered by SliceOfLight.gr