Με το χρυσάφι στα χέρια

Λάδι και μελάνια σε καμβά, 2016

90cmx120cm

Irene Vogiatzi / Paintings

Powered by SliceOfLight.gr