Κιρέτσιλερ

Λάδι και φύλλα χρυσού σε καμβά, 2015

50cmx70cm

Irene Vogiatzi / Paintings

Powered by SliceOfLight.gr