Το βελόνιασμα

Λάδι και φύλλα χρυσού σε καμβά, 2015

100cmx120cm

Irene Vogiatzi / Paintings

Powered by SliceOfLight.gr