Δημήτρης ο νερουλάς

Ακρυλικό σε καμβά, 2015

70cmx50cm

Irene Vogiatzi / Paintings

Powered by SliceOfLight.gr